Charter till flera världsdelar året om gör Norrköping flygplats till Sveriges fjärde största Charterflygplats.

Sök din flygresa på www.norrkopingflygplats.se eller via din resebyrå eller direkt via våra operatörer och arrangörer.