Angående flyBMIs konkurs

Pressmeddelande: 16 februari 2019

Följande text är en friöversättning från engelska som flyBMI gjort på sin hemsida. Du hittar originaltexten här: www.flybmi.com

British Midland Regional Limited, East Midlands-baserade flygbolag som verkar som flybmi, har idag meddelat att den har upphört verksamheten och lämnar in för Konkurs.

Flybmi driver 17 regionalflygplan på linjer till 25 europeiska städer.

Alla flygningar har avbrutits från och med idag. Kunder som bokat direkt med flybmi bör kontakta sin betalningskortutgivare för att få återbetalning för flygningar som ännu inte har ägt rum. Kunder som har bokat flybmi-flygningar via en resebyrå eller en av flybmis codeshare-partnerbolag rekommenderas att kontakta sin resebyråagent eller flygbolag för information om vilka alternativ som finns tillgängliga för dem. Kunder som har reseförsäkring bör kontakta sin reseförsäkringsleverantör för att ta reda på om de är berättigade att anspråk på avbokade flygningar och förfarandet för att göra det.

En talesman för flybmi säger:

"Det är med ett tungt hjärta att vi har gjort detta oundvikliga tillkännagivande idag. Flygbolaget har mött flera svårigheter, bland annat de senaste ökningarna i bränsle- och miljöavgifter, det senare beror på EU: s nyligen beslutade att utesluta brittiska flygbolag från fullt deltagande i emissionshandelsordningen. Dessa problem har undergrävt ansträngningarna att göra flygbolaget vinstgivande. Nuvarande handel och framtidsutsikter har också påverkats allvarligt av den osäkerhet som skapats av Brexit-processen, vilket har lett till att vi inte lyckades säkra värdefulla flygkontrakt i Europa och orsakat brist på förtroende kring bmi´s förmåga att fortsätta flyga mellan destinationer i Europa. Dessutom speglar vår situation större svårigheter i den regionala flygbranschen som har blivit väl dokumenterade.

"Mot denna bakgrund har det blivit omöjligt för flygbolagets aktieägare att fortsätta sitt omfattande program för finansiering till verksamheten, trots investeringar på totalt 40 miljoner pund under de senaste sex åren. Vi beklagar verkligen att denna åtgärd har blivit det enda alternativet som är öppet för oss, men utmaningarna, särskilt de som skapats av Brexit, har visat sig vara oöverstigliga.

"Våra medarbetare har arbetat mycket hårt under de senaste åren och vi vill tacka dem för deras engagemang för företaget, liksom alla våra lojala kunder som har flyttat med oss ​​under de senaste 6 åren."

Bmi Regional anställde totalt 376 anställda i Storbritannien, Tyskland, Sverige och Belgien.

Anmärkningar:

Flyg som drivs av flybmi servar Aberdeen, Bristol, Brno, City of Derry, Düsseldorf, East Midlands, Esbjerg, Frankfurt, Hamburg, Jönköping, Karlstad, London Stansted, Lublin, Milano Bergamo, München, Newcastle, Norrköping, Nürnberg, Oslo, Paris Charles de Gaulle, Rostock / Laage, Saarbrücken och Stavanger.

Flygbolaget transporterade 522 000 passagerare på 29 000 flygningar år 2018.

Kunder med bokningar bör kontakta sin bank eller betalningskortutgivare för att initiera processen att erhålla återbetalning. Om kunderna har bokat via Lufthansa, Brussels Airlines eller ett annat flygbolag eller kodpartner eller en bokningsagent, bör kunderna kontakta dem direkt. Kunder som har reseförsäkring bör kontakta sin reseförsäkringsleverantör för att förstå om de är berättigade att anspråk på avbeställda flygningar och förfarandet för att göra det.

Flybmi-flygningarna drivs enligt kodavtal med kodpartners Lufthansa, Brussels Airlines, Turkish Airlines, Loganair, Air France och Air Dolomiti.

Information för kunder och kundfrågor och svar

Detta dokument har upprättats för att ge information på hög nivå för kunder i företaget som har bokat en eller flera flygningar som ännu inte har flugit ("kunderna"). Detta dokument innehåller generell information som kan vara relevant för kunderna och anses inte vara specifik rådgivning för någon viss kund. Detta dokument är endast avsett för information till företagets kunder och är inte uttömmande av alla rättigheter eller alternativ som kan vara tillgängliga för en kund.

ÖVERSIKT

Företaget kan inte längre flyga till och från Storbritannien och inom Europa.

Alla flygplan har blivit avbrutna med omedelbar inverkan både från och till Storbritannien och inom Europa.

Alla kunder med bokad resa med företaget måste omboka flyg med ett annat flygbolag.
Vänligen res inte till flygplatsen om du inte har ordnat ett alternativt flyg med ett alternativt flygbolag.

Företaget kan inte ordna eller omplanera några flygningar för dig.
Om kunderna har bokat via en koddeltagare till företaget (Lufthansa, Brussels Airlines, Turkish Airlines, Loganair, Air France och Air Dolomiti) eller en bokningsagent bör du kontakta dem direkt.

KUNDAKTIONER

Följande åtgärder kan vara tillgängliga för kunderna i fråga om eventuella krav som de kan ha i samband med ett bokat flyg som inte har flöjt:
Kreditkort - Kunder som har betalat en insättning eller betalat för flygningar med kredit- eller betalkort och flygningarna har blivit avbeställda kan kräva återbetalning från deras kortutgivare. Vänligen kontakta ditt kortnummer.

Frågor och svar