Miljö

Norrköping Airport är delaktiga i ett samprojekt med Sveriges regionala flygplatser genom SRF (Sveriges Regionala Flygplatser).

Projektet som lanserade 11/9-2019 går under namnet Grön Flygplats. Projektet Grön Flygplats syftar till att höja tempot på flygplatsernas miljöarbete och minska koldioxidutsläppen ännu snabbare. Syftet är att medverkar till att Sverige kan bli världens första fossilfria land.

Arbetet går ut på att öka på processen och möjligheten att tanka fossilfritt flygbränsle samt tex att förbereda för el-laddstolpar för framtidens elflygplan.

Titta gärna på filmen nedan där projektet beskrivs!