Miljö

Norrköping Airport är delaktiga i ett samprojekt med Sveriges regionala flygplatser genom SRF (Sveriges Regionala Flygplatser).

Projektet som lanserade 11/9-2019 går under namnet Grön Flygplats. Projektet Grön Flygplats syftar till att höja tempot på flygplatsernas miljöarbete och minska koldioxidutsläppen ännu snabbare. Syftet är att medverkar till att Sverige kan bli världens första fossilfria land.

Arbetet går ut på att öka på processen och möjligheten att tanka fossilfritt flygbränsle samt tex att förbereda för el-laddstolpar för framtidens elflygplan.

Titta gärna på filmen nedan där projektet beskrivs!

Fly Green Fund

Norrköping Airport är sedan 2017 medlem i Fly Green Fund. Vi stöttar därmed fonden ekonomiskt i deras arbete med bioflygbränsle i norden. Deras mål är att minska koldioxidutsläppen för flygresor med 80 %. På Fly Green Funds sida kan du även klimatkompensera din resa genom en swishtjänst. Då bidrar du till att mer bioflygbränsle används samt att driva forskningen framåt för tillverkning av bioflygbränsle i norden. Läs mer om Fly Green Fund http://www.flygreenfund.se/

Biobränsle bättre än flygskam