Skip to content

Reklam på flygplatsen

Norrköping Airport hade 2018 den tredje största procentuella passagerartillväxten i Sverige. Flygplatsen hade 118 000 passagerare som passerade flygplatsterminalen.

Vi är också Sveriges fjärde största charterflygplatsen. Charterresenärerna är på flygplatsen i mycket god tid och hinner läsa befintlig reklam. Utnyttja möjligheten!

Vill du synas på Norrköping Airport?

För mer information och prisdiskussioner, kontakta någon av följande:

Pål Vireberg
Annonsbolaget
Mobil +46(0)709-999395
pal@annonsbolaget.nu

Annonsbolaget
Scroll To Top